biodulytodeve.rocolnepenmanfmukwarsfireveluca.info

are still more many variants Aha, has..

All posts in DEFAULT

Medli Cymraeg (Y Darlun / Ar Lan y Môr / O Gymru) - Gwawr Edwards - Alleluia (CD, Album)

Posted on Author Tataxe Posted in DEFAULT8 Replies

8 comments / Add your comment below

  1. Apr 11,  · Medli Gwyr Harlech (Gwyr Harlech/Unwaith Eto Nghymru Annwyl/ O Gymru) Trefniant gan Caradog Williams. Recordwyd yn Stiwdio Tinopolis, Llanelli, .
  2. Oct 04,  · Ar lan y môr mae carreg wastad Lle bûm yn siarad gair â'm cariad O amgylch hon fe dyf y lili Ac ambell gangen o rosmari. Down where the sea laps at the flat rock My love and I did wander and talk; All around us grew the white lily, And there were sprigs of rosemary. Ar lan y môr mae cerrig gleision Ar lan y môr mae blodau'r meibion Ar lan Author: Traditional.
  3. Set o gardiau sy'n cynnwys y prif eirfa Cymraeg ar gyfer y thema 'Ar Lan y Môr'. Gallwch eu lamineiddio i drafod y thema gyda'r plant ac wedyn ar arddangosfa wal neu yn yr ardal chwarae rôl.
  4. Aug 05,  · Mae Llywodraeth y DU wedi ymrwymo i gefnogi’r uchelgais o gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn Bydd y canllawiau hyn yn helpu’r bobl sy’n gweithio ar draws y .
  5. Mae arddangosfa newydd, Cymru a’r Môr / Wales and the Sea, sydd wedi’i hysbrydoli gan straeon a delweddau o gasgliadau Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Amgueddfa Cymru a Cadw, yn cael ei dangos yn awr yng Nghastell Oxwich. Rhai o themâu’r arddangosfa yw Chwedlau o’r Dyfroedd, Awen o’r Môr, Cestyll a Chlogynnau, Peryg ymysg y Tonnau .
  6. Ar hyn o bryd tua 27% o'r aelodau sy'n gallu siarad Cymraeg, ond yn ôl y sefydliad mae 13% yn rhagor o aelodau di-Gymraeg wedi nodi eu bod nhw am ddysgu'r iaith.
  7. Cymraeg: Barddoniaeth ydy'r astudiaeth o un ar bymtheg o gerddi pwysig yn ystod diwylliant Cymru. Mae rhaid ystyried y beirdd, themau yn y cerddi a'i cynnwys a sut maent yn gallu cyfateb i'w gilydd o ran tebygrwydd. Dyma rhestr hir o gerddi a'u beirdd er mwyn i chi eu dewis. Cofiwch, mae angen dysgu pob un er mwyn paratoi'n drylwyr ar gyfer yr arholiad. Dychwelyd - T. H. Parry-Williams, Llyn y.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://kirootvitoripullewebnexttudoka.co/lihoteglalajud/dont-go-changin-on-me-remix-95-joey-tempest-solo-collection-cd.php